Faces of Hope - Meridian se nalazi na adresi 1850 S. Eagle Rd, Suite 100, Meridian, ID 83642. Naša lokacija u Boiseu je u procesu tranzicije i uskoro će biti otvorena.

Zapošljavanje

Trenutne mogućnosti zapošljavanja

Faces of Hope je poslodavac jednakih mogućnosti

Faces of Hope je poslodavac jednakih mogućnosti i ne diskriminira u svojim praksama zapošljavanja ili bilo kojim drugim odlukama o zapošljavanju na osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, vjere, starosti, spola, seksualne orijentacije, invaliditeta, rodnog identiteta ili bilo koje druge klase zaštićeni važećim saveznim i državnim zakonima.

 

Trenutno nema otvaranja.

bs_BA