Faces of Hope - Meridian se nalazi na adresi 1850 S. Eagle Rd, Suite 100, Meridian, ID 83642. Naša lokacija u Boiseu je u procesu tranzicije i uskoro će biti otvorena.

Volontiraj

Volontirajte u Faces of Hope!

Ako želite da doprinesete svojim vremenom i talentom da nam pomognete, voljeli bismo čuti od vas! 

Volonteri pomažu u raznim zadacima za Faces of Hope. Prvi korak da postanete volonter je popunjavanje prijave. Pošaljite nam e-poštu da ga dobijemo.

Volonterski zadaci mogu uključivati: popunjavanje naših stolova na terenskim događajima, administrativne zadatke poput slanja pošte, organiziranje higijenskih kompleta i pelena, rad na recepciji/odgovaranje na telefone i još mnogo toga. 

Proces prijave uključuje tromjesečnu orijentaciju u našoj kancelariji prije volontiranja. Za one koji će biti okrenuti klijentima, potrebne su čiste provjere prošlosti i opsežna obuka prije volontiranja u smjeni. Volonteri moraju razumjeti osjetljivu i povjerljivu prirodu naših operacija. 

Sljedeća orijentacija: TBD – maj 2024

Preduzeća/Grupe: Molimo pošaljite email tianna@facesofhopefoundation.org uspostaviti grupno volontersko iskustvo.

Želite održati akciju donacija u svojoj kancelariji, školi, crkvi ili klubu? Evo nekoliko ideja.

bs_BA