Faces of Hope - Meridian se nalazi na adresi 1850 S. Eagle Rd, Suite 100, Meridian, ID 83642. Naša lokacija u Boiseu je u procesu tranzicije i uskoro će biti otvorena.

Faces of Hope je toplo i gostoljubivo mjesto, gdje ljudi pogođeni međuljudskim nasiljem mogu doći i dobiti pomoć, bez presude, bez obaveza i bez naknade. Naš tim pokriva pojedinca ili porodicu i pruža kriznu intervenciju usluge da ih stabilizuju.

Lobby

Mi smo potpuno sigurna zgrada sa unutrašnjim vratima zaključanim kodom za sigurnost.

Razgovarajte sa advokatom

Sigurne i tihe sobe, gdje možete razgovarati sa zastupnicima žrtava o stvarima oko kojih vam treba pomoć.

Kid's Area

Područje gdje se djeca mogu igrati i biti djeca, dok vi primate usluge.
bs_BA